யாழ் இந்துக்கல்லூரிச் சங்கத்தின் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் !

எமது வருடாந்த இரவு போசனத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கும், அனுமதி சீட்டு வாங்கி பங்கெடுக்க முடியாமல் போனவர்களுக்கும் (உங்கள் அனுசரணைக்கு நன்றி)! அனுசரணை வழங்கியவர்களுக்கும் யாழ் இந்துக்கல்லூரிச்சங்கத்தின் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் !  என்றைக்கும் உங்கள் நல்லாசிகளையும் [more...]

News Blog

க.பொ.த சாதரண தரப் பரீட்சை 2016 இல் 9A பெற்றவர்கள் – 36 8A பெற்றவர்கள் – 33 7A பெற்றவர்கள் – 34 யாழ்.இந்துக் கல்லூரியின் தேசிய மட்ட சாதனை [more...]

வாழிய யாழ்நகர் இந்துக் கல்லூரி வையகம் புகழ்ந்திட என்றும்

கல்லூரிக் கீதத்தில் பாடசாலையின் சிறப்புக்கள் எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளன. வாழிய யாழ்நகர் இந்துக் கல்லூரி வையகம் புகழ்ந்திட என்றும் (வாழி) இலங்கை மணித்திரு நாட்டினில் எங்கும் இந்து மதத்தவர் உள்ளம் இலங்கிடும் ஒருபெருங் [more...]