கலையரசி விழாவில் பங்கெடுப்பதற்கான அழைப்பு

[ English message will follow] கனடா யாழ் இந்துக்கல்லூரி ஒன்றியத்தின் கலையரசி விழாவில் பங்கெடுப்பதற்கான அழைப்பு அன்பிற்குரிய யாழ் இந்துக்கல்லூரி பழைய மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் பெற்றோர், நலன்விரும்பிகள் மற்றும் [more...]

News Blog

க.பொ.த சாதரண தரப் பரீட்சை 2016 இல் 9A பெற்றவர்கள் – 36 8A பெற்றவர்கள் – 33 7A பெற்றவர்கள் – 34 யாழ்.இந்துக் கல்லூரியின் தேசிய மட்ட சாதனை [more...]