Month
June 2017

கலையரசி விழாவில் பங்கெடுப்பதற்கான அழைப்பு

[ English message will follow] கனடா யாழ் இந்துக்கல்லூரி ஒன்றியத்தின் கலையரசி விழாவில் பங்கெடுப்பதற்கான அழைப்பு அன்பிற்குரிய யாழ் இந்துக்கல்லூரி பழைய மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் பெற்றோர், நலன்விரும்பிகள் மற்றும் [more...]